Workshops | Music | As Gaeilge

Duainearacht Ilteangach / Multilingual Songwriting

Peadar-Tom Mercier & Rita Perry Roldós

Ireland

Sat 14 Oct

Is deis é an ceardlann seo chun amhráin a scríobh in aon teanga, dúchasach nó foghlamtha. Bí do bhaird fhéin tríd meascán de scealaíocht, cumadoireacht agus tobchumadh.

This workshop is an opportunity to write a song with friends and family, in the language of your choice, native or learnt. Be your own bard through a fun mix of storytelling, composing and improvisation.

Venue | PorterShed a Dó, Market St.

PorterShed is located on Market Street, behind Saint Nicholas' Collegiate Church