Photographer: (artwork by) Nicola Bernardelli

Baboró, TG4 & Fíbín Media | Ireland | Literature
TV/Online

Scéalta ó Baboró

Déanfaidh ceathrar údar Gaeilge do leanaí, a bhfuil an-tóir ag daoine orthu anseo in Éirinn, scéalta ó leabhair phictiúr a léamh ó shuíomhanna aitheanta ar fud na Gaillimhe. Comhfhiontar atá anseo idir Baboró, Meangadh Fíbín agus TG4. Tá a fhios againn gur iomaí páiste a thugann cuairt ar Ghaillimh lena gcuid scoileanna agus a gcuid teaghlach de ghnáth nach mbeidh ábalta teacht chomh fada linn i mbliana, mar sin, táimid ag tabhairt beagán den fhéile chomh fada leo. I measc na n-údar a bheidh páirteach ann beidh Patricia Forde, Máire Zepf, Tadhg Mac Dhonnagáin agus Muireann Ní Chíobhán. Craolfar Scéalta ó Bhaboró an tseachtain dar tús an 12 Deireadh Fómhair.

Four of Ireland’s best loved children’s authors writing in the Irish language will read picture book stories from iconic spots around Galway in a collaboration between Baboró and TG4. We know that lots of children who usually travel to Galway with their schools and families won’t be able to come this year so we’re bringing a little taste of the festival to them. Featured authors include Patricia Forde, Máire Zepf, Tadhg Mac Dhonnagáin and Muireann Ní Chíobhán. Scéalta ó Baboró will be broadcast 12th, 13th, 14th and 15th October on Cúla4 Ar Scoil on TG4.

Companies

TG4

Tá an clár spreagthach, oideachasúil Cúla4 ar Scoil ar ais ar ár scáileán an Fómhar seo. Beidh an clár le feiceáil ar TG4 gach Luan go Déardaoin ag 10rn agus arís ag 5i.n. Téama coicíse a bheidh ann don dara sraith agus mar chuid den chéad théama “An Scoil” beidh na múinteoirí ag cabhrú linn socrú ar ais ar scoil agus muid ag dul i ngleic leis na hathruithe, na nósanna agus na modhanna oibre nua a bheidh i bhfeidhm. I measc na téamaí eile beidh ‘An Fómhair’, ‘Mé Féin’ & ‘An tSamhain’.

Bígí linn gach lá Luan go Aoine ag a 10am ar TG4. Beidh ceachtanna ó na cláir le feiceáil ar YouTube Cúla4 agus is féidir breathnú siar ar na cláir ar cula4.com Cuirfear fáilte roimh rannpháirtíocht na bpáistí sa bhaile le linn an chláir Cúla4 ar Scoil; agus is féidir pictiúir nó físeáin a sheoladh isteach chuig an gclár. Beidh an t-ábhar ar fáil freisin ar líne ar cula4.com agus ar YouTube Cúla4. This autumn, the educational and inspiring programme CÚLA 4 AR SCOIL has returned to our screens.

The show can be seen on TG4 every Monday-Thursday at 10am. The second series will consist of a different theme each fortnight. Our first theme ‘An Scoil’ focuses on our return to school and will help us adjust to some of the changes in our classrooms and daily routines. Other themes include ‘The Autumn’ , ‘Myself’ & ‘An tSamhain’.

During the programme Cúla4 ar Scoil, children will be invited to participate at home and will be asked to send in pictures or videos of their work to the programme. The content will also be available online on Cula4.com and on Cúla4 YouTube.


Meangadh Fíbín

Bunaíodh an comhlacht léiriúcháin Meangadh Fíbín i 2008 mar thoradh ar rath an bhunchomhlachta drámaíochta, Fíbín, agus tá lear mór gradam bainte amach aige ó shin. Is cúis bhróid do Meangadh Fíbín, a bhfuil fócas ar leith acu ar ábhar do dhaoine óga a chruthú, a bheith ag léiriú do TG4 agus RTÉ agus a gcuid léiriúchán le feiceáil i 15 tír ar fud an domhain. Is é Meangadh Fíbín atá i mbun léirithe ar Cúla4 Ar Scoil agus iad thar a bheith sásta ról a bheith acu sa pháirtnéireacht thábhachtach seo idir TG4 agus Baboró.

Meangadh Fíbín, the award-winning television production company, with a specific focus on creating content for young people, was founded in 2008 as a result of the success of its sister theatre company, Fíbín. They are proud to have produced work for TG4, RTÉ and it's productions can be seen in 15 countries worldwide. Meangadh Fíbín is the producer of Cúla4 Ar Scoil and is delighted to be playing a part in this exciting partnership between TG4 and Baboró.

Venue

Scéalta ó Baboró will be broadcast on Cúla4 Ar Scoil on TG4 and online.

Ag Tacú Le