Free | Music | As Gaeilge | All Ages

Seisiún na nÓg

Literature | As Gaeilge | 4 TO 10 YRS

Rita agus an Dineasár

Máire Zepf & Mr Ando

Literature | As Gaeilge | 6 TO 8 YRS

Rí-Rá le Rita

Máire Zepf & Mr Ando

Workshops | Music | As Gaeilge | 9 TO 14 YRS

Duainearacht Ilteangach / Multilingual Songwriting

Peadar-Tom Mercier & Rita Perry Roldós