Glao Amach ar Chónaitheacht Ealaíontóra in Áras Éanna

Deadline 28 June 2023

Photo by Cormac Coyne
Find call out in English here.

Seo glao amach chuig ealaíontóirí le cur isteach ar chónaitheacht coicíse ar an gceann is lú d’Oileáin Árann, sin Inis Oírr.

Tá Ionad Ealaíon Áras Éanna, i gcomhpháirtíocht le Féile Idirnáisiúnta Ealaíne Baboró do Pháistí, ag tairiscint spás stiúideo d’ealaíontóir taibhiúcháin amháin ón 3ú go dtí an 17ú Nollaig 2023.

Le linn na cónaitheachta, gheobhaidh tú:

 • Cóiríocht agus taisteal chuig an oileán.
 • Stipinn bheag ar feadh na coicíse iomlán (méid le deimhniú)
 • An spás stiúideo ar fad go léir duit féin.

Tabharfar tús áite d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu a bheith ag obair trí Ghaeilge. Seo cuid d’iarracht Bhaboró ealaíontóirí a spreagadh chun obair a dhéanamh do pháistí trí Ghaeilge.

Tabhair faoi deara le do thoil: *** Ní gach duine a bheidh ábalta a theacht chuig an stiúideo faraor. Tá 15 céim suas chuig an stiúideo agus spás an árasáin. Aithnímid go gcuireann sé seo teorann ar cé atá in ann iarratas a dhéanamh agus gabhaimid leithscéal nach féidir linn freastal níos fearr ar gach duine faoi láthair.***

Áras Éanna Studio Space
Photo by Cormac Coyne

An Spás

Tá an stiúideo fairsing, le dhá fhuinneog mhóra a bhreathnaíonn amach ar radharc iontach den oileán. Tá an limistéar codlata i gcuasán teolaí agus an chistin agus an seomra folctha ceangailte leis an bpríomhspás. Tá an chistin feistithe go maith agus tá meaisín níocháin ann freisin dod éadaí. Beidh ealaíontóirí cónaithe eile ina gcónaí sa phríomhtheach le linn do chuairte, ag cothú pobail chruthaitheach.

An bhfuil an deis seo duitse?

Tá Baboró ar a dícheall ag iarraidh a chinntiú go bhfeiceann gach páiste in Éirinn iad féin agus a gcuid scéalta léirithe sna healaíona cruthaitheacha. Molaimid go láidir d’ealaíontóirí ó chúlraí atá faoi ghann ionadaíochta cur isteach ar an deis seo agus fáiltímid go háirithe roimh dhaoine cruthaitheacha atá ag obair trí Ghaeilge nó go dátheangach.

Chun a bheith incháilithe, ní mór duit:

 • Taithí trí bliana ar a laghad a bheith agat mar ealaíontóir taibhithe gairmiúil nó mar dhéantóir téatair. Bheadh stiúradh agus córagrafaíocht chomh maith le léiriú san áireamh;
 • Léirigh paisean nó suim láidir i gcruthú saothair do pháistí agus do dhaoine óga;
 • A bheith lonnaithe ar oileán na hÉireann;
 • A bheith ar fáil ar feadh na coicíse iomlán ón 3ú-17ú Nollaig;
 • A bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus nach mac léinn lánaimseartha thú;
 • Sásta obair trí Ghaeilge (ach níl sé éigeantach).

Roctain

Ní gach duine a bheidh ábalta a theacht chuig an stiúideo faraor. Tá 15 céim suas chuig an stiúideo agus spás an árasáin. Cé go bhfuil sé seo fós ina bhac suntasach nach féidir linn a réiteach faoi láthair, ba mhaith linn aon bhac eile a d'fhéadfadh a bheith romhat a laghdú agus tú ag cur isteach ar an deis seo nó ag glacadh páirt ann. Cuirimid roinnt tacaíochtaí rochtana ar fáil, ag brath ar acmhainní teoranta, agus ba mhaith linn oibriú leat lena chinntiú go féidir leat tabhairt faoin deis seo. Is féidir cistí breise le haghaidh cúram leanaí nó compánach nó costais inrochtaineachta ar nós tacsaithe a áireamh, ach níl siad teoranta dóibh sin amháin. Beidh muid sásta labhairt leat faoi aon tacaíocht bhreise a d’fhéadfadh a bheith uait agus déanfaimid ár ndícheall freastal ar na riachtanais seo. Déan teagmháil le Rachel ag rachel@baboro.ie nó cuir glaoch ar an oifig ar 091 562 667 má tá ceist ar leith agat.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba bhreá linn cloisteáil uait. Chun iarratas a dhéanamh, seol chugainn le do thoil, i mBéarla nó i nGaeilge (nó meascán den dá cheann):

 • CV ealaíne (3 leathanach ar a mhéad);
 • Punann de shaothar ealaíne (3 shampla) Tabhair faoi deara gur chóir gearrthóga físe a choinneáil ag 5 nóiméad nó níos lú, le do thoil;
 • Freagra ar na leideanna seo a leanas i bhformáid scríofa (2 leathanach ar a mhéad), i bhformáid taifeadta fuaime nó físe (uasmhéid 3 nóiméad):
  • Conas a chuirfeá síos ar do chleachtadh ealaíne? Cad é do stíl oibre?
  • Cén chaoi ar mhaith leat do chuid ama a úsáid thar dhá sheachtain na cónaitheachta? Ní chuirfear an plean seo i bhfeidhm ort, agus aithnímid go bhfuil an chónaitheacht go leor míonna ar shiúl go fóill, ach ba mhaith linn tuiscint a fháil ar a bhfuil súil agat a bhaint as an chónaitheacht agus ar an luach a fheiceann tú ar an deis.
  • Roghnach: Cad a spreagann tú faoi bheith ag obair as Gaeilge ?

Seol do dhoiciméad nó do thaifead chuig rachel@baboro.ie le ‘ Iarratas Cónaitheachta Áras Éanna ’ san áireamh sa líne ábhair.

deiridh le haghaidh iarratas ná 28 Meitheamh ag meán oíche.


Má theastaíonn aon chúnamh uait chun d’iarratas a chruthú nó má tá aon cheist agat faoin deis seo, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Rachel ag rachel@baboro.ie.

Tabharfaimid freagra ar gach iarratasóir faoin 28 Iúil, deireadh an lae.

Más rud é, ag aon phointe roimh an spriocdháta, gur mhaith leat d’iarratas a tharraingt siar, níl le déanamh ach ríomhphost a sheoladh chugainn.

Ráiteas Cúraim

Aithnímid go dtagann dúshláin leis an saol agus go mbíonn riachtanais éagsúla ag gach duine. Is féidir linn tacaíocht a thairiscint chun d’iarratas a chur isteach agus táimid sásta aon tacaíochtaí breise a d’fhéadfadh a bheith uait a phlé . Déan teagmháil le Rachel ag rachel@baboro.ie le haghaidh tuilleadh tacaíochta.

Seisiún Faisnéise

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin deis seo nó faoin bpróiseas iarratais, bí linn ag ár seisiún faisnéise ar líne Déardaoin , 8 Meitheamh ag 4pm ar Zoom.

The Information Session is now over. Please find a recording of the session below.

Dátaí Buntábhachtacha

Iarratais ar oscailt - 18 Bealtaine
Seisiún Faisnéise - 8 Meitheamh, 4pm
Dúnadh na nIarratas - 28 Meitheamh, meán oíche

Cuirfear gach rannpháirtí ar an eolas faoin 28 Iúil, deireadh an lae

Baboró tiomanta do chinntiú go mbeidh gach leanbh in Éirinn in ann iad féin a fheiceáil léirithe sna healaíona. Ba mhaith linn tacaíocht a thabhairt duit chun cabhrú leis an bpobal seo a thógáil.

News