Glao Amach ar Chónaitheacht Ealaíontóra in Áras Éanna 2024

Deadline 27 May 2024

Find call out in English here.

Seo glao amach chuig ealaíontóirí le cur isteach ar chónaitheacht coicíse ar an gceann is lú d’Oileáin Árann, sin Inis Oírr.

Tá Ionad Ealaíon Áras Éanna, i gcomhpháirtíocht le Féile Idirnáisiúnta Ealaíne Baboró do Pháistí, ag tairiscint seomra príobháideach i dteach roinnte spás stiúideo d’ealaíontóir taibhiúcháin amháin ón 3ú go dtí an 17ú Nollaig 2024.

Le linn na cónaitheachta, gheobhaidh tú:

 • Am oscailte, féinstruchtúrtha do do chleachtadh cruthaitheach féin;.
 • Stipinn de €2,000 ar feadh na coicíse iomlán, cóiríocht i dteach roinnte, taisteal chuig an oileán;
 • Rochtain ar spás stiúideo agus amharchlann san Ionad Ealaíon.

Tabharfar tús áite d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu a bheith ag obair trí Ghaeilge. Seo cuid d’iarracht Bhaboró ealaíontóirí a spreagadh chun obair a dhéanamh do pháistí trí Ghaeilge.

An Spás

Tá 4 sheomra codlata le radharc ar an bhfarraige sa teach, seomra suite agus dhá sheomra folctha. Tá an chistin feistithe go maith. Níl ach siúlóid 20 nóiméad go hAras Éanna agus siúlóid 10 nóiméad chuig an siopa. Beidh idir beirt agus ceathrar ealaíontóir eile ag roinnt an tí ag an am céanna. Beidh tú ag freastal ort féin.

Tabhair faoi deara le do thoil. Ar an drochuair níl an teach inrochtana. Tá na seomraí codlata ar fad thuas staighre. Mar sin féin, má tá riachtanais soghluaisteachta agat agus má tá suim agat sa deis seo, déan iarratas le do thoil agus is féidir linn oibriú leat chun freastal ar aon riachtanais chomh fada agus is féidir lin

An bhfuil an deis seo duitse?

Tá Baboró ar a dícheall ag iarraidh a chinntiú go bhfeiceann gach páiste in Éirinn iad féin agus a gcuid scéalta léirithe sna healaíona cruthaitheacha. Molaimid go láidir d’ealaíontóirí ó chúlraí atá faoi ghann ionadaíochta cur isteach ar an deis seo agus fáiltímid go háirithe roimh dhaoine cruthaitheacha atá ag obair trí Ghaeilge nó go dátheangach.

Chun a bheith incháilithe, ní mór duit:

 • Taithí trí bliana ar a laghad a bheith agat mar ealaíontóir taibhithe gairmiúil nó mar dhéantóir téatair. Bheadh stiúradh agus córagrafaíocht chomh maith le léiriú san áireamh;
 • Léirigh paisean nó suim láidir i gcruthú saothair do pháistí agus do dhaoine óga;
 • A bheith lonnaithe ar oileán na hÉireann;
 • A bheith ar fáil ar feadh na coicíse iomlán ón 3ú-17ú Nollaig;
 • A bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus nach mac léinn lánaimseartha thú;
 • Sásta obair trí Ghaeilge (ach níl sé éigeantach).

Roctain

Ní gach duine a bheidh ábalta a theacht chuig an stiúideo faraor. Tá 15 céim suas chuig an stiúideo agus spás an árasáin. Cé go bhfuil sé seo fós ina bhac suntasach nach féidir linn a réiteach faoi láthair, ba mhaith linn aon bhac eile a d'fhéadfadh a bheith romhat a laghdú agus tú ag cur isteach ar an deis seo nó ag glacadh páirt ann. Cuirimid roinnt tacaíochtaí rochtana ar fáil, ag brath ar acmhainní teoranta, agus ba mhaith linn oibriú leat lena chinntiú go féidir leat tabhairt faoin deis seo. Is féidir cistí breise le haghaidh cúram leanaí nó compánach nó costais inrochtaineachta ar nós tacsaithe a áireamh, ach níl siad teoranta dóibh sin amháin. Beidh muid sásta labhairt leat faoi aon tacaíocht bhreise a d’fhéadfadh a bheith uait agus déanfaimid ár ndícheall freastal ar na riachtanais seo. Déan teagmháil le Rachel ag rachel@baboro.ie nó cuir glaoch ar an oifig ar 091 562 667 má tá ceist ar leith agat.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba bhreá linn cloisteáil uait. Chun iarratas a dhéanamh, seol chugainn le do thoil, i mBéarla nó i nGaeilge (nó meascán den dá cheann):

 • CV ealaíne (3 leathanach ar a mhéad);
 • Punann de shaothar ealaíne (3 shampla) Tabhair faoi deara gur chóir gearrthóga físe a choinneáil ag 5 nóiméad nó níos lú, le do thoil;
 • Freagra ar na leideanna seo a leanas i bhformáid scríofa (2 leathanach ar a mhéad), i bhformáid taifeadta fuaime nó físe (uasmhéid 3 nóiméad):
  • Conas a chuirfeá síos ar do chleachtadh ealaíne? Cad é do stíl oibre?
  • Cén chaoi ar mhaith leat do chuid ama a úsáid thar dhá sheachtain na cónaitheachta? Ní chuirfear an plean seo i bhfeidhm ort, agus aithnímid go bhfuil an chónaitheacht go leor míonna ar shiúl go fóill, ach ba mhaith linn tuiscint a fháil ar a bhfuil súil agat a bhaint as an chónaitheacht agus ar an luach a fheiceann tú ar an deis.
  • Roghnach: Cad a spreagann tú faoi bheith ag obair as Gaeilge ?

Seol do dhoiciméad nó do thaifead chuig rachel@baboro.ie le ‘ Iarratas Cónaitheachta Áras Éanna ’ san áireamh sa líne ábhair.

An dáta deiridh le haghaidh iarratas ná 27 Bealtaine ag meán oíche.


Má theastaíonn aon chúnamh uait chun d’iarratas a chruthú nó má tá aon cheist agat faoin deis seo, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Rachel ag rachel@baboro.ie.

Tabharfaimid freagra ar gach iarratasóir faoin 28 Meitheamh, deireadh an lae.

Más rud é, ag aon phointe roimh an spriocdháta, gur mhaith leat d’iarratas a tharraingt siar, níl le déanamh ach ríomhphost a sheoladh chugainn.

Ráiteas Cúraim

Aithnímid go dtagann dúshláin leis an saol agus go mbíonn riachtanais éagsúla ag gach duine. Is féidir linn tacaíocht a thairiscint chun d’iarratas a chur isteach agus táimid sásta aon tacaíochtaí breise a d’fhéadfadh a bheith uait a phlé . Déan teagmháil le Rachel ag rachel@baboro.ie le haghaidh tuilleadh tacaíochta.

Seisiún Faisnéise

The Information Session is now over. Please find a recording of the session below.

Dátaí Buntábhachtacha

Iarratais ar oscailt - Dé Céadaoin 1 Bealtaine
Seisiún Faisnéise - 14 Bealtaine, 16:00
Dúnadh na nIarratas - 27 Bealtaine, meán oíche
Cuirfear gach rannpháirtí ar an eolas faoin 28 Meitheamh, deireadh an lae

Baboró tiomanta do chinntiú go mbeidh gach leanbh in Éirinn in ann iad féin a fheiceáil léirithe sna healaíona. Ba mhaith linn tacaíocht a thabhairt duit chun cabhrú leis an bpobal seo a thógáil.